Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

LEGISLATIE CERTIFICARE TEHNICA NAVE

RNR - REGULI PENTRU CONSTRUCTIA NAVELOR DE NAVIGATIE INTERIOARA - 1992.pdf

 

RNR - REGULI PENTRU CLASIFICAREA SI CONSTRUCTIA NAVELOR MARITIME - 1995.pdf


OMLPTL nr. 1901/2002 pentru aprobarea:
       Normelor tehnice privind clasificarea si constructia navelor maritime, cod MLPTL.ANR-NM-2002
       Normelor tehnice privind clasificarea si constructia unitatilor mobile de foraj marin, cod MLPTL.ANR-UMFM-2002 si
       Normelor tehnice privind liniile de încarcare ale navelor maritime care nu efectueaza voiaje internationale, cod MLPTL.ANR-LÎ-2002


OMTCT nr.1041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranta navelor maritime de pasageri care nu efectueaza voiaje internationale

OMTCT nr.2315/2004 privind modificarea si completarea OMTCT nr.1041/2003

OMLPTL nr.653/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind constructia si echiparea navelor maritime de pescuit cu lungimea de 24 m sau mai mare

OMTCT nr.518/2007 privind aprobarea formei si continutului Certificatului de tonaj pentru navele cu o lungime între perpendiculare mai mica de 24 metri

OMT nr.291/2000 pentru apobarea Instructiunilor de inspectie privind Sistemul armonizat de inspectare si certificare cod MT.RNR-I/SAIC-2000 aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român

OMLPTL nr.541/2003 pentru apobarea Sistemului intensificat de inspectii aplicabil navelor comerciale maritime care arboreaza pavilionul român si efectueaza voiajuri internationale

OMTCT nr.727/2003 privind aprobarea cerintelor si procedurilor armonizate pentru încarcarea si descarcarea în siguranta a vrachierelor

OMTCT nr.320/2006 pentru modificarea si completarea OMLPTL nr. 727/2003 privind aprobarea cerintelor si procedurilor armonizate pentru încarcarea si descarcarea în siguranta a vrachierelor

HG nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

HG nr..513/2009 pentru modificarea si completarea HG nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

Norma metodologica MTCT din 27.02.2007 privind desemnarea laboratoarelor de încercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii echipamentului maritim

OMT nr.306/1999 pentru apobarea Normelor tehnice privind clasificarea si constructia navelor de navigatie interioara

OMT nr.1447/2008 privind aprobarea Cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara

OMTI nr. 544/2009 pentru modificarea OMT nr. 1447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara

OMTI nr. 742/2009 pentru modificarea si completarea OMT nr. 1447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara

Decret nr. 22/1976 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia privind masurarea tonajului navelor de navigatie interioara încheiat la Geneva la 15 februarie 1976

Decret nr. 23/1976 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia privind masurarea tonajului navelor încheiat la Londra la 23 iunie 1969

Legea nr.159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000

OMT nr. 787/2007 pentru aprobarea Regulamentului de navigatie pe Dunare în sectorul românesc

OMT nr. 1092/2007 pentru abrogarea pct. 4 al art. 1.26 domeniul de aplicare al prezentului regulament Cap. 1 „Prevederi generale" al partii I „Regulament de navigatie pe Dunare" din Regulamentul de navigatie pe Dunare în sectorul românesc aprobat prin OMT nr.787/2007

OMT nr. 88/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de navigatie pe Dunare în sectorul românesc aprobat prin OMT nr.787/2007

OMT nr.287/1999 privind aprobarea Regulilor pentru constructia si supravegherea tehnica a instalatiilor de ridicare de la bordul navelor - cod M.T.R.N.R.-IR-99

HG nr. 2195/2004 pentru Stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement

OMT nr.286/1999 privind aprobarea Regulilor pentru constructia si supravegherea tehnica a containerelor - cod M.T.R.N.R. - CC-99

OMLPTL nr. 1902/2002 pentru aprobarea formei si continutului certificatelor eliberate de Autoritatea Navala Româna privind aplicarea unor conventii internationale si coduri la care România este parte

OMTCT nr. 44/2007 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.902/2002 pentru aprobarea formei si continutului certificatelor eliberate de Autoritatea Navala Româna privind aplicarea unor conventii internationale si coduri la care România este parte

OMTCT nr.722/2006 privind Inspectia, supravegherea tehnica si certificarea navelor maritime care arboreaza pavilionul român.

OMLPTL nr.1894/2002 pentru aprobarea Manualul privind controlul statului de pavilion la navele care arboreaza pavilionul român.

OMLPTL nr.558/2003 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arboreaza pavilionul român

O. G. nr. 16/2000 prinvind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a muncii.

O.G. nr. 52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163 privind bunastarea navigatorilor pe mare si în port adoptata la Geneva în 1987.

Legea nr. 772/2001 privind aprobarea O.G. nr. 52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163 privind bunastarea navigatorilor pe mare în port adoptata la Geneva în 1987.

H.G. nr. 672/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicarea a Conventiei nr. 163 privind privind bunastarea navigatorilor pe mare si în port adoptata la Geneva în 1987.

O.G. nr. 56/1999 pentru ratificarea Conventiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale si a protocolului din 1996 la aceasta conventie.

Legea nr. 19/2001 prvind aprobarea Ordonantei nr. 56/1999 pentru ratificarea Conventiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale si a protocolului din 1996 la aceasta conventie.

Decret nr. 53/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Conventiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale si a Protocolului din 1996 la aceasta conventie

OMTCT nr.885/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind masurarea tonajului navelor maritime care arboreaza pavilionul român si nu efectueaza voiaje internationale, cod MTCT.ANR-TNM-2004

OMTCT nr.717/2006 privind Cerinte specifice de stabilitate pentru navele de pasager tip Ro-Ro

OMTCT nr.1681/2005 Lista standardelor românesti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de agrement

OMT nr 250/2009 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de agrement

OMLPTL nr.167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea organismelor de certificare si a laboratoarelor care realizeaza evaluarea conformitatii ambarcatiunilor de agreement

OMTCT nr.859/2005 pentru modificarea si completarea OMLPTL nr.167/2003

OMTCT nr. 892/2006 privind certificarea conformitatii navelor maritime care arboreaza pavilion roman si efectueaza voiaje interne cu normele tehnice aplicabile

OMIR nr. 92/2002 Ordin privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/349" Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale si de coasta

HG 568/2001(r1) privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

HG 360/2007 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

OMTCT nr. 92/2006 pentru aprobarea normelor privind inspectia tehnica a containerelor mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzina, la alt depozit sau terminal, în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încarcare, transport, descarcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzina

OMCTC nr. 389/2006 pentru aprobarea sistemului de inspectii obligatorii la navele de tip Ro-Ro, precum si la navele de pasageri de mare viteza care opereaza în serviciu regulat

OMCTC 1070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite MARPOL

OMCTC 1056/2009 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

OMCTC 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si rezidurilor marfii

HG 196/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Conventiei internationale din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative daunatoare utilizate la nave (Conventia AFS)

HG 1105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice depunere în aplicare a prevederilor anexei VI "Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de catre nave" la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78)

HG 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

OMT 1355/2007 entru aprobarea Normelor privind instalarea si inspectia tehnica a tahografelor la bordul navelor de navigatie interioara care arboreaza pavilion român

OMCTC nr. 2/2004 privind instituirea unor masuri de crestere a sigurantei navigatiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani

OMT nr.288/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru constructii navale:

MT.RNR – NT 1/1 – 99: Procedura privind aprobarea de tip a produselor
MT.RNR – NT 1/2 – 99: Procedura privind autorizarea/acreditarea producatorilor de servicii, produse si echipamente cu specific naval si industrial
MT.RNR – NT 1/3 – 99: Cerinte privind conservarea si întretinerea navelor maritime retrase temporar din exploatare
MT.RNR – NT 2/1 – 99: Inspectarea si repararea elicelor
MT.RNR – NT 2/2 – 99: Supravegherea motoarelor cu combustie interna executate în serie mare
MT.RNR – NT 2/3 – 99: Turbocompresoare produse în masa pentru motoarele cu combustie interna
MT.RNR – NT 2/4 – 99: Valorile parametrilor mecanici si electrici ce se verifica în cursul încercarii produselor si instalatiei electrice a navei
MT.RNR – NT 2/5 – 99: Constructia cablurilor electrice navale
MT.RNR – NT 2/6 – 99: Încercarile cablurilor electrice navale
MT.RNR – NT 2/7 – 99: Aprobarea programelor pentru masinile electronice de calcul si verificarea calculelor efectuate cu ajutorul programelor
MT.RNR – NT 2/8 – 99: Încercarea echipamentelor de automatizare (control, comanda, indicare, semnalizare)
MT.RNR – NT 2/9 – 99: Cerinte privind constructia mijloacelor de acces la bordul navelor
MT.RNR – NT 2/10 – 99: Determinarea numarului maxim de pasageri ce poate fi ambarcat la bordul navelor fluviale care efectueaza transporturi de pasageri
MT.RNR – NT 2/11 – 99: Determinarea pozitiei centrului de greutate al navei prin proba de înclinari
MT.RNR – NT 3/1 – 99: Metoda de încercare a comportarii la foc a produselor textile suspendate si a voalurilor pentru perdele utilizate pentru amenajarea interioara a navelor
MT.RNR – NT 3/3 – 99: Metoda de încercare la incombustibilitate a materialelor pentru constructii navale
MT.RNR – NT 3/4 – 99: Metoda de încercare a materialelor pentru constructii navale la propagarea flacarii pe suprafata
MT.RNR – NT 3/5 – 99: Metoda de încercare la inflamabilitate a învelisurilor de punte
MT.RNR – NT 3/6 – 99: Încercarea la inflamabilitate a materialelor electroizolante
MT.RNR – NT 3/7 – 99: Metodologia încercarilor la foc pentru mobila tapitata
MT.RNR – NT 3/8 – 99: Prescriptii privind autorizarea firmelor care executa lucrari de întretinere stingatoare la nave
MT.RNR – NT 4/1 – 99: Prescriptii privind cerintele constructive si de încercare a grupurilor de propulsie pentru barci de salvare si urgenta
MT.RNR – NT 5/1 – 99: Încercarea echipamentelor de radiocomunicatii si de navigatie
MT.RNR – NT 6/1 – 99: Cerinte privind siguranta navelor remorcate si a altor constructii plutitoare, inclusiv instalatiile, structurile si platformele marine
MT.RNR – NT 8/1 – 99: Calculul volumului tancurilor de amestecuri de hidrocarburi ce provin din compartimentul masini
MT.RNR – NT 11/1 – 99: Prescriptii privind certificarea persoanelor care efectueaza examinari nedistructive
MT.RNR – NT 11/2 – 99: Prescriptii privind acreditarea laboratoarelor de examinari nedistructive
MT.RNR – NT 11/3 – 99: Prescriptii privind acreditarea laboratoarelor de încercari, probe si/sau analize în domeniul naval si industrial
MT.RNR – NT 12/1 – 99: Verificarea sudabilitatii tablelor acoperite cu grunduri de protectie
MT.RNR – NT 12/2 – 99: Încercarea rezistentei sudurilor fata de fisurarea la rece
MT.RNR – NT 12/3 – 99: Încercarea comportarii la coroziune a probelor sudate
MT.RNR – NT 12/4 – 99: Încercarea rapida a comportarii la coroziune a probelor sudate
MT.RNR - NT 12/5 – 99: Prescriptii privind autorizarea sudorilor
MT.RNR - NT 12/6 – 99: Prescriptii privind sudarea si taierea sub apa

OMT nr.552/2000 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 288/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru constructii navale:

MT.RNR – NT 3/2 – 2000: Încercarea constructiilor de protectie contra incendiilor
MT.RNR – NT 3/9 – 2000: Metoda de determinare a inflamabilitatii cazarmamentului

Reguli pentru constructia si supravegherea tehnica a containerelor 1

Partea Q 2 Containere de uz general 2

Partea Q III Containere izoterme 3

Reguli pentru constructia si supravegherea tehnica a containerelor Q IV Containere cisterna 4

Partea Q R Semiremorci 5

Partea Q E 6

Drepturi de autor © 2014 ANR