Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2003

 

Lege nr. 601/2003 din 22/12/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 24/12/2003, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

Hotărâre nr. 449/2003 din 10/04/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 07/05/2003, privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2003 din 11/09/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29/09/2003, pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
    ° Amendament din 2002
    ° Act din 2002

Ordonanţa nr. 33/2003 din 30/01/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 01/02/2003, privind înfiinţarea Centrului Român pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
    Modificată de Legea 502/2003

Ordonanţa nr. 48/2003 din 29/07/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 06/08/2003, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
    Completată de Legea 601/2003

Ordin nr. 292/2003 din 12/09/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 19/09/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic
    ° Norma metodologică din 2003

Ordin nr. 541/2003 din 08/04/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 31/05/2003, pentru aprobarea Sistemului intensificat de inspectii aplicabil navelor comerciale maritime care arboreaza pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale
    ° Anexa din 2003
    ° Anexa din 2003a

Ordin nr. 562/2003 din 14/04/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 17/04/2003, pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile, a zonelor sau porţiunilor din aceste zone, precum şi a categoriilor de nave pentru care serviciile de siguranţă sunt obligatorii

Ordin nr. 653/2003 din 08/05/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 31/05/2003, pentru aprobarea Normelor tehnice privind construcţia şi echiparea navelor maritime de pescuit cu lungimea de 24 m sau mai mare, cod MLPTL.ANR-NPESC-2003
    ° Norma tehnică din 2003

Ordin nr. 727/2003 din 21/05/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 16/06/2003, privind aprobarea cerinţelor şi procedurilor armonizate pentru încărcarea şi descărcarea în siguranţă a vrachierelor

Ordin nr. 956/2003 din 23/06/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 01/07/2003, pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti

Ordin nr. 1044/2003 din 18/12/2003, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 16/01/2004, privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase
    ° Regulament din 2003

Drepturi de autor © 2014 ANR