Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2004

 

Lege nr. 62/2004 din 24/03/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 01/04/2004, pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia privind transportul pe caile navigabile interioare, semnat la Zagreb la 26 mai 2003
    ° Acord din 2003

Lege nr. 209/2004 din 27/05/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 09/06/2004, pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 24 mai 2002 şi, respectiv, la 12 decembrie 2002, la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată
    ° Rezoluţie din 2002
    ° Rezoluţie din 2002a

Lege nr. 223/2004 din 27/05/200, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 518 din 09/06/2004, pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.124 (75) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 24 mai 2002
    ° Rezoluţie din 2002b

Lege nr. 231/2004 din 01/06/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 08/06/2004, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional

Lege nr. 248/2004 din 09/06/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 17/06/2004, privind acceptarea amendamentelor la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Adunării A.910 (22) la Londra la 29 noiembrie 2001
    ° Amendament din 2001

Lege nr. 337/2004 din 08/07/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 27/07/2004, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Române de Interventii si Salvare Navala - ARISN

Lege nr. 585/2004 din 15/12/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1257 din 27/12/2004, pentru aderarea la Convenţia internaţională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunatoare utilizate la nave, adoptată la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 5 octombrie 2001
    ° Convenţia din 2001

Hotărâre nr. 248/2004 din 26/02/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 09/03/2004, privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare - Codul ISPS, acceptat de România prin O.U.G. nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare
    ° Norma metodologică din 2004

Hotărâre nr. 1467/2004 din 09/09/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 21/09/2004, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN

Hotărâre nr. 1391/2004 din 02/09/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 08/09/2004, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea şi modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public
    ° Regulament din 2004

Hotărâre nr. 2173/2004 din 30/11/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1217 din 17/12/2004, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societăţilor comerciale care prestează servicii de selecţie şi plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum şi instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României

Ordin nr. 276/2004 din 18/02/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 27/02/2004, privind aprobarea procedurilor de inspecţie şi supraveghere a operării navelor tip tanc pentru transportul de produse petroliere, de gaze lichefiate şi de produse chimice în terminalele din porturile româneşti
   Modificat prin Ordinul nr. 1085/2004

Ordin nr. 583/2004 din 25/03/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 09/04/2004, privind evidenţa navelor care arborează pavilionul român şi evidenţa navelor în construcţie în şantierele navale aflate pe teritoriul României aprobarea formei şi conţinutului registrelor matricole şi ale registrelor de evidenţă a navelor, a procedurilor privind evidenţa navelor în construcţie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidenţă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare şi/sau a sarcinilor asupra navelor, precum şi forma şi conţinutul cererilor-tip

Ordin nr. 2239/2004 din 06/12/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 14/01/2005, privind instituirea unor măsuri de creştere a siguranţei navigaţiei în apele naţionale navigabile şi în porturile românesti prin introducerea accelerată, pentru navele petroliere, a obligativităţii corpului dublu sau a unor cerinţe echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu
   Modificat de Ordinul nr. 860/2005

Ordin nr. 2315/2004 din 22/12/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 31/01/2005, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.041/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind siguranţa navelor maritime de pasageri care nu efectuează voiaje internaţionale, cod MTCT.ANR-NPAS-2003
    ° Instrucţiuni din 2004

Ordin nr. 2316/2004
    ° Norma tehnică din 2004

Drepturi de autor © 2014 ANR