Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2005

 

Lege nr. 65/2005 din 23/03/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 05/04/2005, privind acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum şi a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta
    ° Rezoluţie din 1983
    ° Amendament din 1996
    ° Amendament din 1996a

Lege nr. 66/2005 din 23/03/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 04/04/2005, privind acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997
    ° Rezoluţie din 1997

Ordin nr. 24/2005 din 10/01/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 21/01/2005, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 595/2003 privind aprobarea Cerinţelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român

Ordin nr. 860/2005 din 31/05/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 13/06/2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor măsuri de creştere a siguranţei navigaţiei în apele naţionale navigabile şi în porturile românesti prin introducerea accelerată pentru navele petroliere a obligativităţii corpului dublu sau a unor cerinţe echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu

Ordin nr. 2119/2005 din 06/12/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1157 din 21/12/2005, privind interzicerea desfăşurării unor activităţi de către angajaţii Autorităţii Navale Române

Drepturi de autor © 2014 ANR