Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2006

 

Ordin nr. 150/2006 din 08/02/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 16/02/2006, privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei, precum şi organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiilor medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei

Hotărâre nr. 196/2006 din 09/02/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 20/03/2006, privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei internaţionale din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenţia AFS)

Ordin nr. 217/2006 din 14/02/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 13/03/2006, privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

Ordin nr. 218/2006 din 14/02/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 22/02/2006, pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea persoanelor aflate la bordul navelor de pasageri care operează spre sau dinspre porturile maritime româneşti
    ° Norma din 2006

Ordin nr. 219/2006 din 14/02/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 din 22/02/2006, privind timpul de lucru şi de odihnă al navigatorilor de la bordul navelor care fac escală în porturile româneşti

Ordin nr. 256/2006 din 21/02/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 15/03/2006, privind standardele internaţionale pentru siguranţa navelor, prevenirea poluării şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă la bordul navelor maritime care arboreaza pavilion străin (controlul statului portului);

Ordin nr. 318/2006 din 03/03/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 07/04/2006, privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român

Ordin nr. 320/2006 din 03/03/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 15/03/2006, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 727/2003 privind aprobarea cerinţelor şi procedurilor armonizate pentru încărcarea şi descărcarea în siguranţă a vrachierelor

Ordin nr. 322/2006 din 03/03/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 17/03/2006, privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;

Ordin nr. 323/2006 din 03/03/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 22/03/2006, pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României

Lege nr. 61/2006 din 22/03/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 31/03/2006, pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
    ° Rezoluţie din 2000

Ordin nr. 389/2006 din 17/03/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 10/04/2006, pentru aprobarea sistemului de inspecţii obligatorii la navele de tip feribot Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat

RECTIFICAREA la Ordinul nr.323/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.312 din 06.04.2006, pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României

Ordinul nr.319/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.343 din 17.04.2006, pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român

Ordinul nr.426/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.346 din 17.04.2006, privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari
    ° Reguli din 2006

Ordinul nr.568/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.357 din 20.04.2006, pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 322/2006 privind instalaţiile de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 din 12/04/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.414 si 414 bis din 12.05.2006, privind echipamentul maritim

Ordinul nr. 717/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, din 02/05/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 02/06/2006 privind cerinţe specifice de stabilitate pentru navele de pasageri de tip Ro-Ro

Ordin nr. 722/2006 din 04/05/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 15/05/2006, privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilion român

Ordin nr. 892/2006 din 02/06/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 19/06/2006, privind certificarea conformităţii navelor maritime care arborează pavilion român şi efectuează voiaje interne cu normele tehnice aplicabile

Ordinul nr. 1070/2006 din 12/06/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 30/06/2006, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78
    ° Norma metodologică

Ordinul nr. 1120/2006 din 22/06/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 03/07/2006, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 206/2003 privind înfiinţarea Comisiei de coordonare a mişcării navelor maritime şi fluviale în porturile maritime Constanţa, Mangalia şi Midia

Legea nr. 269/2006 din 29/06/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 13/07/2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinţei părţilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
    ° Protocol din 1997

Lege nr. 284/2006 din 06/07/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 24/07/2006 pentru aderarea României la Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime şi la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
    ° Convenţie din 1976
    ° Protocol din 1996

Hotărâre nr. 893/2006 din 05/07/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 25/07/2006, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2002 privind aprobarea Planului naţional de pregătire, răspuns şi cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi

Hotărâre nr. 1007/2006 din 02/08/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 15/08/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

Hotărâre nr. 1029/2006 din 09/08/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 15/08/2006, pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autoritţăii Navale Române

Ordin nr. 1303/2006 din 14/07/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 698 din 15/08/2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003, privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval

Hotărâre nr. 1135/2006 din 30/08/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 12/09/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit

Ordin nr. 1607/2006 din 04/09/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 13/09/2006, privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 319/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranţă la navele de navigaţie interioară care arboreazî pavilion român

Hotărâre nr. 1258/2006 din 13/09/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 21/09/2006, privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2006 din 20/09/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 09/10/2006, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

Ordinul nr. 2017/2006 din 01/11/2006, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 16/11/2006, pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul I.S.M.), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.179(79) a Comitetului Securităţii Maritime la 10 decembrie 2004

Ordinul nr. 44/2007 din 18/01/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 31/01/2007, pentru înlocuirea anexei la OMLPTL nr. 1902/2002 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatelor eliberate de ANR privind aplicarea unor convenţii internaţionale şi coduri la care România este parte

Drepturi de autor © 2014 ANR