Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2008


Hotarârea Guvernului nr. 133/2008 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, publicata în MOf nr. 116 din 14.02.2008*

Ordonanta de urgenta nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicata în MOf nr. 180 din 10.03.2008. (La art. 32(2) si art. 34(2) – atributii pentru ANR)*

Legea nr. 27/2008 din 05/03/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 20/03/2008 privind ratificarea Memorandumului de întelegere pentru dezvoltarea coordonata a Automagistralei inelare a Marii Negre, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007

Legea nr. 28/2008 din 05/03/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 213 din 20/03/2008 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere privind dezvoltarea autostrazilor maritime în regiunea Organizatiei pentru Cooperare Economica la Marea Neagra (OCEMN), semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007

Ordin nr. 88/2008 din 24/01/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 31/01/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de navigatie pe Dunare în sectorul românesc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007

Ordinul nr. 221/2008 din 20/02/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 05/03/2008 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.203(81) a Comitetului Securitatii Maritime din 18 mai 2006, precum si a amendamentelor la Codul privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.209(81) a Comitetului Securitatii Maritime din 18 mai 2006

Ordinul nr. 234/2008 din 20/02/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 29/02/2008 pentru acceptarea amendamentelor la Codul pentru efectuarea în siguranta a transportului marfurilor si persoanelor de catre navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.237(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 1 decembrie 2006

Ordinul nr. 235/2008 din 20/02/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 04/03/2008 privind acceptarea Codului international pentru transportul în siguranta al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în forma ambalata, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.88(71) a Comitetului Securitatii Maritime din 27 mai 1999, precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin rezolutiile MSC.118(74), MSC.135(76) si MSC.178(79) ale Comitetului Securitatii Maritime din anii 2001, 2002 si, respectiv, 2004

Ordinul nr. 236/2008 din 20/02/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 29/02/2008 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.204(81) a Comitetului Securitatii Maritime din 18 mai 2006

Ordinul nr. 237/2008 din 20/02/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 04/03/2008 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.202(81) a Comitetului Securitatii Maritime din 19 mai 2006

Ordinul nr. 341/2008 din 12/03/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 209 din 18/03/2008 privind reglementarea modului de desfasurare a traficului navelor de navigatie interioara în rada Sulina si în porturile Constanta si Midia

Ordinul nr. 342/2008 din 12/03/2008 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 25/03/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru navele maritime care arboreaza pavilion român

Legea nr. 102/2008 din 09/05/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 15/05/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României

Legea nr. 113/2008 din 16/05/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 28/05/2008 pentru aderarea României la Memorandumul de întelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 70/2008 din 04/06/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 06/06/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval

Ordinul ministrului transporturilor nr. 990/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin anexa nr. 1 la Rezolutia MSC.217(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 613 din 20.08.2008. Data intrarii în vigoare: 20.08.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 991/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de încarcare, amendat, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.223(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 613 din 20.08.2008. Data intrarii în vigoare: 20.08.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 987/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.220(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 614 din 20.08.2008. Data intrarii în vigoare: 20.08.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 988/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru siguranta navelor de mare viteza (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.221(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 614 din 20.08.2008. Data intrarii în vigoare: 20.08.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 989/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul ISM), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.195(80) a Comitetului Securitatii Maritime din 20 mai 2005, publicat în MOf nr. 614 din 20.08.2008. Data intrarii în vigoare: 20.08.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 992/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.218(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 615 din 21.08.2008. Data intrarii în vigoare: 21.08.2008

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului transporturilor nr. 344/1.001 pentru aprobarea modului de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit, publicat în MOf nr. 618 din 22.08.2008 (Contine si atributii pentru ANR)
Data intrarii în vigoare: 22.08.2008

Hotarârea Guvernului nr. 914/2008 pentru aprobarea Acordului administrativ privind cooperarea între Ministerul Transporturilor din România si Comisia Centrala pentru Navigatie pe Rin privind brevetele de conducator de nava si certificatele de utilizator radar, semnat la Strasbourg la 29 mai 2008, publicat în MOf nr. 629 din 29.08.2008. Data intrarii în vigoare: 29.08.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr.474/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, publicat în MOf nr. 359 din 09.05.2008*


Ordinul ministrului transporturilor nr. 648/2008 pentru aprobarea Evaluarilor de securitate a facilitatilor portuare apartinând Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" — S.A. Constanta, publicat în MOf nr. 382 din 20.05.2008*


Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea masurarii tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptata la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, publicata în MOf nr. 471 din 26.06.2008*

Ordinul ministrului transporturilor nr. 813/2008 privind procedurile de inspectie si supraveghere a operarii navelor de transport produse petroliere, gaze lichefiate si substante lichide nocive în terminalele din porturile românesti, publicat în MOf nr. 492 din 01.07.2008

Hotarârea Guvernului nr. 665/2008 pentru stabilirea nominala si pe portiuni a cailor navigabile interioare ale României, publicata în MOf nr. 505 din 04.07.2008

Hotarârea Guvernului nr.741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila, precum si pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei autonome „Administratia româna a serviciilor de trafic aerian" — ROMATSA, publicat în MOf nr.529 din 14.07.2008

Ordinul nr. 987/2008 din 11/08/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20/08/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.220(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006

Ordinul nr. 988/2008 din 11/08/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20/08/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru siguranta navelor de mare viteza (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.221(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006

Ordinul nr. 989/2008 din 11/08/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20/08/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul ISM), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC. 195(80) a Comitetului Securitatii Maritime din 20 mai 2005

Ordinul nr. 990/2008 din 11/08/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 20/08/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru instalatiile de protectie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin anexa nr. 1 la Rezolutia MSC.217(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006

Ordinul nr. 991/2008 din 11/08/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 20/08/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de încarcare, amendat, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.223(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006

Ordinul nr. 992/2008 din 11/08/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 21/08/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.218(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006

Ordinul nr. 1001/2008 din 12/08/2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 22/08/2008 pentru aprobarea modului de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1028/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.227(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 632 din 01.09.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1029/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin anexa 1 la Rezolutia MSC.216(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 632 din 01.09.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1033/2008 privind publicarea acceptarii Codului international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteza (Codul HSC 2000), precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin rezolutiile MSC.175(79) si MSC.222(82) ale Comitetului Securitatii Maritime, din anul 2004, respectiv 2006, publicat în MOf nr. 657 din 18.09.2008 (Obs.: anexele nr. 1—3 la ordin sunt publicate în MOf nr. 657 bis din 18.09.2008)

Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, publicata în MOf nr. 675 din 01.10.2008 (Obs.: Textul acordului este publicat în MOf nr. 675 bis din 01.10.2008)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.223/2008 pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii, publicat în MOf nr. 680 din 03.10.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate în legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Româna, publicat în MOf nr. 707 din 17.10.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.280/2008 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 207/2003 pentru aprobarea formei si continutului Documentului de conformitate, Documentului de conformitate interimar, Certificatului de management al sigurantei si Certificatului de management al sigurantei interimar, publicat în MOf nr. 716 din 22.10.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.313/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competenta, publicat în MOf nr. 739 din 31.10.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.267/2008 pentru aprobarea regulilor de desfasurare a operatiunilor de scafandrerie în porturi si în apele nationale navigabile ale României, publicat în MOf nr. 749 din 06.11.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.312/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii, publicat în MOf nr. 749 din 06.11.2008

Legea nr. 288/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea masurarii tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptata la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, publicat în MOf nr. 780 din 21.11.2008

Ordonanta de urgenta nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, publicata în MOf nr. 825 din 08.12.2008

Legea nr. 287/2008 pentru ratificarea Acordului maritim dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, semnat la Bucuresti la 3 martie 2008, publicata în MOf nr. 830 din 10.12.2008
 ° Acord Turcia

Legea nr. 292/2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa—Caucaz—Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria si al României, care au aderat la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007, publicata în MOf nr. 831 din 10.12.2008
 ° Protocol TRACECA

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.494/2008 privind aprobarea Evaluarilor de securitate a facilitatilor portuare apartinând Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" — S.A. Constanta pentru zona de interes Portul Constanta, publicat în MOf nr. 842 din 15.12.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.509/2008 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.177(79) a Comitetului Securitatii Maritime din 10 decembrie 2004, publicat în MOf nr. 848 din 17.12.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara, publicat în MOf nr. 858 din 19.12.2008 (Anexele nr.1-10 sunt publicate în MOf nr. 858 bis din 19.12.2008)

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.514/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la partea A din Codul privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin rezolutiile MSC.156(78) si MSC.180(79) ale Comitetului Securitatii Maritime din 20 mai 2004, respectiv 9 decembrie 2004, publicat în MOf nr. 874 din 23.12.2008

Ordin al ministrului transporturilor nr. 1.516/2008 privind publicarea acceptarii Standardelor pentru proprietarii de nave cu privire la inspectia si întretinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.169(79) a Comitetului Securitatii Maritime din 9 decembrie 2004, publicat în MOf nr. 877 din 24.12.2008

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.517/2008 privind publicarea acceptarii Normelor de calcul al dimensiunilor peretelui transversal etans, gofrat vertical, dintre cele doua magazii de marfa situate cel mai în prova si a Normelor de calcul al cantitatii admisibile de marfa din magazia situata cel mai în prova, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia nr. 4 a Conferintei guvernelor contractante la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, din 27 noiembrie 1997, publicat în MOf nr. 10 din 07.01.2009
Data intrarii în vigoare: 07.01.2009

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.518/2008 pentru publicarea acceptarii Standardelor si criteriilor aplicabile constructiei bordajului vrachierelor cu simplu bordaj, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.168(79) a Comitetului Securitatii Maritime din 9 decembrie 2004, publicat în MOf nr. 10 din 07.01.2009
Data intrarii în vigoare: 07.01.2009

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin rezolutiile MEPC.154(55) si MEPC.164(56) ale Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din anul 2006, respectiv 2007, publicat în MOf nr. 17 din 09.01.2009
Data intrarii în vigoare: 09.01.2009

Drepturi de autor © 2014 ANR