Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2009

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.517/2008 privind publicarea acceptarii Normelor de calcul al dimensiunilor peretelui transversal etans, gofrat vertical, dintre cele doua magazii de marfa situate cel mai în prova si a Normelor de calcul al cantitatii admisibile de marfa din magazia situata cel mai în prova, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia nr. 4 a Conferintei guvernelor contractante la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, din 27 noiembrie 1997, publicat în MOf nr. 10 din 07.01.2009

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.518/2008 pentru publicarea acceptarii Standardelor si criteriilor aplicabile constructiei bordajului vrachierelor cu simplu bordaj, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.168(79) a Comitetului Securitatii Maritime din 9 decembrie 2004, publicat în MOf nr. 10 din 07.01.2009

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2008 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin rezolutiile MEPC.154(55) si MEPC.164(56) ale Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din anul 2006, respectiv 2007, publicat în MOf nr. 17 din 09.01.2009


Hotarârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicata în MOf nr. 89 din 13.02.2009 Data intrarii în vigoare: 13.02.2009

Hotarârea Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicata în MOf nr. 106 din 20.02.2009 Data intrarii în vigoare: 20.02.2009

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 183 din 24 februarie 2009 privind publicarea acceptarii Prevederilor tehnice pentru mijloacele de acces pentru inspectii, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.133(76) a Comitetului Securitatii Maritime din 12 decembrie 2002, si a amendamentelor la acestea, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.158(78) a Comitetului Securitatii Maritime din 20 mai 2004, publicat în MOf nr. 153 din 12.03.2009 Data intrarii în vigoare: 12.03.2009

Legea nr. 42 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval, publicata în MOf nr. 171 din 19.03.2009 Data intrarii în vigoare: 19.03.2009

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 250 din 10 martie 2009 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor românesti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de agrement, publicat în MOf nr. 187 din 25.03.2009 Data intrarii în vigoare: 25.03.2009

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 333 din 25 martie 2009 pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.119/2005 privind interzicerea desfasurarii unor activitati de catre angajatii Autoritatii Navale Române, publicat în MOf nr. 211 din 01.04.2009


Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 185 din 24 februarie 2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Instructiunile privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin rezolutiile MSC.125(75) din 24 mai 2002, MSC.144(77) din 5 iunie 2003 si MSC.197(80) din 20 mai 2005 ale Comitetului Securitatii Maritime, publicat în MOf nr. 269 din 24.04.2009 (Anexele nr. 1-3 sunt publicate în MOf nr. 269bis din 24.04.2009)


Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 436 din 7 aprilie 2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.194(80) anexa 2 si prin Rezolutia MSC.216(82) anexa 2 ale Comitetului Securitatii Maritime din 20 mai 2005, respectiv 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 277 din 28.04.2009 (Anexele nr. 1-2 sunt publicate în MOf nr. 277bis din 28.04.2009)


Legea nr. 108 din 14 aprilie 2009 pentru aderarea României la Conventia internationala din 2001 privind raspunderea civila pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptata la Londra la 23 martie 2001, publicata în MOf nr. 284 din 30.04.2009
  ° Conventie din 2001


Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 434 din 3 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea echipajului minim de siguranta la navele de navigatie interioara care arboreaza pavilion român, publicat în MOf nr. 285 din 30.04.2009 (Anexele nr. 1-7 sunt publicate în MOf nr. 285bis din 30.04.2009)

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 437 din 7 aprilie 2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.219(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006 si, respectiv, prin Rezolutia MEPC.166(56) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 13 iulie 2007, publicat în MOf nr. 289 din 04.05.2009 (Anexa este publicata în MOf nr. 289bis din 04.05.2009) Data intrarii în vigoare: 04.05.2009

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 594 din 7 mai 2009 privind aprobarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a aplicarii în plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru România, publicat în MOf nr. 315 din 12.05.2009 Data intrarii în vigoare: 12.05.2009

Hotarârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, publicata în MOf nr. 319 din 14.05.2009 Data intrarii în vigoare: 14.05.2009

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 544 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara, publicat în MOf nr. 326 din 15.05.2009 (Anexa este publicata în MOf nr. 326bis din 15.05.2009) Data intrarii în vigoare: 15.05.2009

Hotarârea Guvernului nr. 513 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicata în MOf nr. 333 din 19.05.2009 Data intrarii în vigoare: 19.05.2009 Data aplicarii: 21.07.2009

Hotarârea Guvernului nr. 596 din 13 mai 2009 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 520/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" – S.A. Giurgiu, publicata în MOf nr. 378 din 04.06.2009 Data intrarii în vigoare: 04.06.2009

Hotarârea Guvernului nr. 599 din 13 mai 2009 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 519/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" – S.A. Constanta, publicata în MOf nr. 382 din 05.06.2009 Data intrarii în vigoare: 05.06.2009

Hotarârea Guvernului nr. 597 din 13 mai 2009 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 517/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, publicata în MOf nr. 391 din 10.06.2009 Data intrarii în vigoare: 10.06.2009

Legea nr. 222 din 5 iunie 2009 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea si functionarea Serviciului Public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare, publicata în MOf nr. 395 din 11.06.2009 Data intrarii în vigoare: 14.06.2009

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 639 din 18 mai 2009 privind publicarea acceptarii Standardului calitatii pentru acoperirile de protectie de la tancurile destinate balastarii cu apa de mare de la bordul tuturor tipurilor de nave si de la spatiile din dublu bordaj al vrachierelor, adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.215(82) a Comitetului Securitatii Maritime din 8 decembrie 2006, publicat în MOf nr. 417 din 18.06.2009 Data intrarii în vigoare: 18.06.2009

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 707 din 11 iunie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, publicat în MOf nr. 418 din 18.06.2009 Data intrarii în vigoare: 18.06.2009

Hotarârea Guvernului nr. 598 din 13 mai 2009 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 518/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, publicata în MOf nr. 421 din 19.06.2009 Data intrarii în vigoare: 19.06.2009

Ordin nr. 768/2009 din 20/06/2009 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.239(83) a Comitetului Securitatii Maritime din 12 octombrie 2007

Ordin nr. 742/2009 din 22/06/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara

Ordin nr. 766/2009 din 29/06/2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.240(83) a Comitetului Securitatii Maritime din 12 octombrie 2007

Ordin nr. 767/2009 din 29/06/2009 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru transportul în siguranta al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în forma ambalata, la bordul navelor (Codul INF), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.241(83) a Comitetului Securitatii Maritime din 12 octombrie 2007

Hotarâre nr. 851/2009 din 22/07/2009 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 71/1997 privind autorizarea societatilor comerciale care desfasoara activitati de transport maritim international Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 06/08/2009

OMTI nr. 874/2009 din 19/08/2009 pentru completarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate în legatura cu acestea de catre Autoritatea Navala Româna Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 27/08/2009

Ordin nr. 890/2009 din 28/08/2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international din 1994 pentru siguranta navelor de mare viteza (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.259(84) a Comitetului Securitatii Maritime din 16 mai 2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 04/09/2009;

Ordin nr. 891/2009 din 28/08/2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.258(84) a Comitetului Securitatii Maritime din 16 mai 2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 04/09/2009

Ordin nr. 892/2009 din 28/08/2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (Anexa III, revizuita, la Conventia MARPOL 73/78), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.156(55) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 13 octombrie 2006, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 03/09/2009;

Ordin nr. 893/2009 din 28/08/2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia Adunarii A.1004(25) din 29 noiembrie 2007, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 04/09/2009

Ordin nr. 894/2009 din 28/08/2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international din 2000 pentru siguranta navelor de mare viteza (Codul HSC 2000), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.260(84) a Comitetului Securitatii Maritime din 16 mai 2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 04/09/2009

Ordin nr. 895/2009 din 28/08/2009 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.256(84) a Comitetului Securitatii Maritime din 16 mai 2008, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 04/09/2009

Hotarâre nr. 1028/2009 din 09/09/2009 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.022/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare – ARSVOM, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 28/09/2009

Hotarâre nr. 1212 din 07/10/2009 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20/10/2009

Lege nr. 317 din 13/10/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 21/10/2009

Ordin nr. 866 din 18/08/2009 pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de transport naval, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 05/10/2009

Ordin nr. 1056 din 13/10/2009 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 26/10/2009

Hotarârea Guvernului nr. 1.295 din 28 octombrie 2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei - Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei în conformitate cu cerintele Codului I.S.M. amendat si a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor, publicata în MOf nr. 770 din 11.11.2009

Hotarârea Guvernului nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul transporturilor navale, publicata în MOf nr. 794 din 20.11.2009

Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.189 din 18 noiembrie 2009 pentru aprobarea Planurilor de securitate a facilitatilor portuare si a facilitatilor apartinând Companiei Nationale „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, publicat în MOf nr. 799 din 24.11.2009

Hotarârea Guvernului nr. 1.299 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor de punere în aplicare a Conventiei internationale din 2001 privind raspunderea civila pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptata la Londra la 23 martie 2001, publicata în MOf nr. 809 din 26.11.2009

Hotarârea Guvernului nr. 1.326 din 11 noiembrie 2009 privind transportul marfurilor periculoase în România, publicata în MOf nr. 815 din 27.11.2009

Drepturi de autor © 2014 ANR