Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

​LEGISLATIE IN DOMENIUL SIGURANTEI NAVIGAŢIEI

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/608 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de stabilire a criteriilor tehnice pentru etichetele electronice pentru echipamentele maritime, publicat în JOUE seria L nr. 101 din 20.04.2018

Regulamentul de punere în aplicare 2018608.pdf

 

INFORMARE PRIVIND DIRECTIVELE 2012/48/UE SI 2012/49/UE ALE COMISIEI, din 10 decembrie 2012, de modificare a anexelor la Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului, din 12 decembrie 2006, privind stabilirea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara si de abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului

Acte normative nationale

Noutati legislative

 

ACQUIS-UL COMUNITAR IN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

Totalitatea normelor juridice ce reglementeaza activitatea institutiilor UE, actiunile si politicile comunitare formeaza Acquis-ul comunitar.

Acquis-ul comunitar consta în:

 • continutul, principiile si obiectivele politice cuprinse în Tratatele originare ale Comunitatilor Europene (CECO, CEE, CEEA) si în cele ulterioare (Actul Unic European, Tratatul de la Maastricht si Tratatul de la Amsterdam);
 • legislatia adoptata de catre institutiile UE pentru punerea în practica a prevederilor Tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii si recomandari);
 • jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatii Europene;
 • declaratiile si rezolutiile adoptate în cadrul Uniunii Europene;
 • actiuni comune, pozitii comune, conventii semnate, rezolutii, declaratii si alte acte adoptate în cadrul Politicii Externe si de Securitate Comuna (PESC) si a cooperarii din domeniul Justitiei si Afacerilor Interne (JAI);
 • acordurile internationale la care CE este parte, precum si cele încheiate între statele membre ale UE cu referire la activitatea acesteia.

În conformitate cu Tratatul CEE, exista cinci tipuri de acte cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, în principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, în cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat: regulamente, directive, decizii, recomandari si opinii. Pe lânga acestea, practica institutionala a dezvoltat si alte acte nementionate în Tratat: avize, acorduri, rezolutii, programe, concluzii.

 • Regulamentele sunt cele mai importante acte juridice ce pot fi adoptate de catre institutiile UE, deoarece ele se aplica integral si obligatoriu în toate statele membre, iar aplicabilitatea lor este directa (nu este necesar sa fie încorporate prin alte acte normative în legislatia nationala pentru a avea caracter obligatoriu) ;
 • Directivele reprezinta a doua forma a legislatiei comunitare cu efecte obligatorii. Ele se adreseaza statelor membre, uneori tuturor, alteori doar unora dintre ele, fixând obiectivele ce trebuiesc atinse, dar lasând autoritatilor nationale competenta de a identifica mijloacele de transpunere în practica. Ele permit astfel statelor membre sa aplice dreptul comunitar tinând cont de conditiile concrete din fiecare tara.
 • Deciziile sunt masuri administrative direct aplicabile ce se adreseaza unui stat membru ori unei persoane fizice sau juridice. Decizia este mijlocul legal prin care institutiile comunitare pot ordona ca un caz individual sa fie solutionat într-un anumit fel.
 • Opiniile si recomandarile sunt masuri legale ce permit institutiilor UE sa-si prezinte punctele de vedere în fata statelor membre sau chiar a persoanelor fizice si juridice, fara ca acestea sa fie obligate sa se conformeze solutiei propuse de administratia comunitara. Opiniile sunt oferite atunci când institutiilor comunitare li se cere sa-si exprime pozitia fata de o situatie curenta sau în caz particular aparut pe teritoriul unui stat membru, în timp ce recomandarile pot fi date si din proprie initiativa. Semnificatia reala a opiniilor si recomandarilor este de natura morala si politica, iar ele nu sunt adoptate prin procedura legislativa obisnuita, ci reprezinta doar pozitia institutiei de la care emana.

Tratatele constitutive (versiunile republicate, în urma modificarilor si completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana si Tratatului asupra Uniunii Europene), legislatia în vigoare, legislatia în pregatire, precum si hotarârile recente pronuntate de Curtea Europeana de Justitie se regasesc în cadrul bazei de date cu acces gratuit EUR-Lex de pe serverul Europa http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm

Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative în vigoare sau în pregatire prin intermediul mai multor facilitati de cautare:

 • Indexul analtic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei în functie de domeniu);
 • Indexul alfabetic al directorului de legislatie (regasirea legislatiei dupa termeni cheie ordonati alfabetic);
 • Cautare dupa numarul Jurnalului Oficial (în care s-a publicat actul legislativ);
 • Cautare dupa numarul actului legislativ (cu ajutorul unui cod format automat de catre facilitarea de cautare);
 • Cautare dupa cuvinte cheie din text.

Pentru cautarea acquis-ului comunitar pe capitole cea mai utila facilitate este indexul alfabetic al directorului de legislatie (cuprinde 20 de capitole, împartite cel putin pe subcapitole).
La momentul aderarii României la Uniunea Europeana (1 ianuarie 2007), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat o editie speciala care cuprinde traducerea acquis-ului comunitar în limba româna
Cei interesati pot accesa baza de date a Institutului European din România, care cuprinde traducerile în limba româna ale actelor comunitare, realizate pâna în acest moment: http://80.96.220.95/start.htm

 

 REGULAMENTE SI DECIZII UE APLICABILE DOMENIULUI DE ACTIVITATE ANR

  
  
  
  
Folder: 01. Regulamente
  
23.04.2019 15:58Cont sistem
Folder: 02. Decizii
  
23.04.2019 16:01Cont sistem
Folder: 03. Diverse
  
23.04.2019 15:58Cont sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 2020 NOUTATI LEGISLATIVE.pdf 

Drepturi de autor © 2014 ANR