Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2015

 

•Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.703 din 22 decembrie 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în M. Of. nr. 43 din 19.01.2015 (Nota: este mentionat pentru o evidenta a tuturor cursurilor desfasurate de CERONAV) Data intrarii în vigoare: 19.01.2015

Ordin nr. 1703 din 2014.html


•Ordinul ministrului transporturilor nr. 2 din 6 ianuarie 2015 pentru modificarea pct. III din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile si locurile de operare deschise accesului public si limitele acestora, a caror infrastructura de transport naval apartine domeniului public al statului, precum si a Listei cuprinzând limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. nr. 49 din 21.01.2015 Data intrarii în vigoare: 21.01.2015
Ordin nr. 2 din 2015.html


•Hotarârea Guvernului nr. 21 din 14 ianuarie 2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicata în M. Of. nr. 50 din 21.01.2015 Data intrarii în vigoare: 21.01.2015
Hotarare nr. 21 din 2015.html

Ordin nr. 62/2015  din 28/01/2015 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (amendamente la anexele I si II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.238(65) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 17 mai 2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 11/02/2015
Ordin nr. 62 din 28.01.2015.html

Ordin nr. 71/2015 din 30/01/2015 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, asa cum a fost amendat, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.356(92) a Comitetului de siguranta maritima din 21 iunie 2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 04/02/2015
Ordin nr. 71 din 30.01.2015.html

 

 

Ordin nr. 121/2015 din 19/02/2015 pentru aprobarea Evaluarii de securitate portuara a portului Constanta, a portului Midia si a portului Mangalia, apartinand Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 27/02/2015
Ordin nr. 121 din 27.02.2015.html

Ordin nr. 122/2015 din 19/02/2015  pentru aprobarea Evaluarii de securitate portuara a portului Braila, a portului Galati si a portului Tulcea, apartinand Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati,
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 27/02/2015
Ordin nr. 122 din 19.02.2015.html

 

Ordin nr. 85/2015 din 04/02/2015 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.350(92) a Comitetului de siguranta maritima din 21 iunie 2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 09/02/2015
Ordin nr. 85 din 04.02.2015.html


• Legea nr. 50 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, publicată în M. Of. nr. 189 din 20.03.2015 Data intrării în vigoare: 23.03.2015

Lege nr. 50 din 2015.html

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 187 din 13 martie 2015 privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară, publicat în M. Of. nr. 194 din 24.03.2015  Data intrării în vigoare: 22.06.2015
Ordin nr. 187 din 2015.html

• Legea nr. 55 din 24 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, publicată în M. Of. nr. 198 din 25.03.2015 Data intrării în vigoare: 28.03.2015
Lege nr. 55 din 2015.html

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 147 din 2 martie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva, publicat în M. Of. nr. 201 și 201 bis din 26.03.2015  Data intrării în vigoare: 26.03.2015
Ordin nr. 147 din 2015.html

Legea nr. 17 din 3 martie 2015 privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013, publicată în M. Of. nr. 224 și 224 bis din 02.04.2015  Data intrării în vigoare: 05.04.2015

Lege nr. 17 din 2015.html


• Ordinul ministrului transporturilor nr. 181 din 11 martie 2015 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin, publicat în M. Of. nr. 239 și 239 bis din 08.04.2015  Data intrării în vigoare: 08.04.2015

Ordin nr. 181 din 2015.html

 •
Ordinul ministrului transporturilor nr. 521 din 31 martie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, publicat în M. Of. nr. 238 din 08.04.2015 (Notă: este menționat pentru o evidență a tuturor cursurilor desfășurate de CERONAV)  Data intrării în vigoare: 08.04.2015

Ordin nr. 521 din 2015.html

 •
Ordinul ministrului transporturilor nr. 565 din 6 aprilie 2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.217(63) prin documentul PMP.7/Circ.52 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015, publicat în M. Of. nr. 254 din 16.04.2015

 Data intrării în vigoare: 16.04.2015
Ordin nr. 565 din 2015.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 566 din 6 aprilie 2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.216(63) prin documentul PMP.1/Circ.201 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015, publicat în M. Of. nr. 254 din 16.04.2015
Data intrării în vigoare: 16.04.2015

Ordin nr. 566 din 2015.html

 •
Ordinul ministrului transporturilor nr. 583 din 14 aprilie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, precum şi a amendamentelor la Codul tehnic NOx 2008, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.251(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, publicat în M. Of. nr. 266 din 21.04.2015 Data intrării în vigoare: 01.09.2015
Ordin nr. 583 din 2015.html

 • Ordinul ministrului transporturilor nr. 621 din 30 aprilie 2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în M. Of. nr. 307 din 06.05.2015  Data intrării în vigoare: 06.05.2015
Ordin nr. 621 din 2015.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 626 din 6 mai 2015 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.327(90) prin documentul MSC 90/28/Add.1/Rev.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 ianuarie 2015, publicat în M. Of. nr. 320 din 11.05.2015   Data intrării în vigoare: 11.05.2015
Ordin nr. 626 din 2015.html

 

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 627 din 6 mai 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.387(94) din 18 noiembrie 2014, publicat în M. Of. nr. 320 din 11.05.2015   Data intrării în vigoare: 11.05.2015

  Ordin nr. 627 din 2015.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 639 din 11 mai 2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigaţie pe lacul Snagov, publicat în M. Of. nr. 342 din 19.05.2015    Data intrării în vigoare: 18.06.2015

  Ordin nr. 639 din 2015.html

 

• Hotărârea Guvernului nr. 355 din 20 mai 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în M. Of. nr. 359 din 25.05.2015   Data intrării în vigoare: 25.05.2015

 Hotarare nr. 355 din 2015.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 646 din 13 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 819/2013 privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011, publicat în M. Of. nr. 393 din 05.06.2015  Data intrării în vigoare: 05.06.2015
Ordin nr. 646 din 2015.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 706 din 2 iunie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 249/2011 privind inspecţia, supravegherea tehnică şi certificarea navelor maritime care arborează pavilionul român şi efectuează voiajuri internaţionale, publicat în M. Of. nr. 411 din 10.06.2015   Data intrării în vigoare: 10.06.2015
Ordin nr. 706 din 2015.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 722 din 4 iunie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.319(89) din 20 mai 2011, publicat în M. Of. nr. 419 din 12.06.2015

Data intrării în vigoare: 12.06.2015
Ordin nr. 722 din 2015.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 746 din 11 iunie 2015 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a treia oară, la progresul ştiinţific şi tehnic a prevederilor anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, publicat în M. Of. nr. 435 din 18.06.2015  Data intrării în vigoare: 18.06.2015
Ordin nr. 746 din 2015.html

 

• Hotărârea Guvernului nr. 424 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în M. Of. nr. 447 din 23.06.2015  Data intrării în vigoare: 23.06.2015
Hotarare nr. 424 din 2015.html

 

• Legea nr. 163 din 24 iunie 2015 privind standardizarea națională, publicată în M. Of. nr. 470 din 30.06.2015  Data intrării în vigoare: 03.07.2015
Lege nr. 163 din 2015.html

 

Hotarare 538 din 2015.html

Ordinul ministrului transporturilor nr. 904 din 31 iulie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.249(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, publicat în M. Of. nr. 614 din 13.08.2015  Data intrării în vigoare: 01.01.2016
Ordin nr. 904 din 2015.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 903 din 31 iulie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.365(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 634 din 20.08.2015  Data intrării în vigoare: 01.01.2016
Ordin nr. 903 din 2015.html

Legea nr. 214 din 21 iulie 2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014, publicată în M. Of. nr. 636 și 636 bis din 21.08.2015  Data intrării în vigoare: 24.08.2015
Lege nr. 214 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 920 din 10 august 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, publicat în M. Of. nr. 637 din 21.08.2015    Data intrării în vigoare: 20.09.2015
Ordin nr. 920 din 2015.html

 

Ordonanța Guvernului nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în M.Of. nr. 660 din 31 august 2015  Data intrării în vigoare: 03.09.2015
Ordonanta nr. 43 din 2015.html


Ordinul ministrului transporturilor nr. 980 din 1 septembrie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.368(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 689 din 11.09.2015
Ordin nr. 980 din 2015.html


Ordinul ministrului transporturilor nr. 937 din 13 august 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.370(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 692 și 692 bis din 14.09.2015
Ordin nr. 937 din 2015.html

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.017 din 11 septembrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la anexa I la MARPOL privind cerinţele obligatorii de echipare a navei cu un calculator de stabilitate), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.248(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, publicat în M. Of. nr. 703 din 18.09.2015
Ordin nr. 1017 din 2015.html

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.041 din 21 septembrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.371(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 733 din 30.09.2015
Ordin nr. 1041 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 959 din 26 august 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.250(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MSC.369(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 745 din 06.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016
 Ordin nr. 959 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.040 din 21 septembrie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.367(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 746 din 06.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1040 din 2015.html

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064 din 28 septembrie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. nr. 749 din 07.10.2015

Data intrării în vigoare: 07.10.2015

Ordin nr. 1064 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.077 din 1 octombrie 2015 privind publicarea acceptării Codului de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1070(28) din 4 decembrie 2013, publicat în M. Of. nr. 766 din 14.10.2015   Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1077 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.078 din 1 octombrie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1085(28) din 4 decembrie 2013, publicat în M. Of. nr. 770 din 15.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1078 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.084 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.375(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 770 din 15.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1084 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.023 din 15 septembrie 2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.307(88) prin documentul MSC 88/26/Add.2/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 3 iulie 2015, publicat în M. Of. nr. 774 din 16.10.2015    Data intrării în vigoare: 16.10.2015

Ordin nr. 1023 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.079 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, publicat în M. Of. nr. 775 din 16.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1079 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.080 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.247(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014, publicat în M. Of. nr. 775 din 16.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1080 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.081 din 1 octombrie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.366(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 775 din 16.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1081 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.082 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.373(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 775 din 16.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1082 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.083 din 1 octombrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.374(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014, publicat în M. Of. nr. 775 din 16.10.2015

Data intrării în vigoare: 01.01.2016

Ordin nr. 1083 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.024 din 15 septembrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015, publicat în M. Of. nr. 779 din 20.10.2015

Data intrării în vigoare: 20.10.2015

Ordin nr. 1024 din 2015.html

 

Hotărârea Guvernului nr. 823 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în M. Of. nr. 800 din 28.10.2015   Data intrării în vigoare: 28.10.2015

Hotarare nr. 823 din 2015.html

 

Hotărârea Guvernului nr. 868 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Acordului administrativ privind recunoaşterea reciprocă a calificării de marinar obţinute prin calificare profesională, completând Acordul administrativ privind recunoaşterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin şi Ministerul Transporturilor din România, semnat la Strasbourg la 4 decembrie 2014, publicată în M. Of. nr. 811 din 31.10.2015   Data intrării în vigoare: 31.10.2015

Hotarare nr. 868 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.136 din 19 octombrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerinţele specifice ale motoarelor diesel navale prevăzute cu dispozitive de reducere catalitică selectivă (SCR) (Rezoluţia MEPC.198(62)), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.260(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015, publicat în M. Of. nr. 819 din 03.11.2015  Data intrării în vigoare: 03.11.2015

Ordin nr. 1136 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.169 din 29 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. nr. 839 din 10.11.2015   Data intrării în vigoare: 10.11.2015

Ordin nr. 1169 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.170 din 29 octombrie 2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV publicat în M. Of. nr. 819 din 10.11.2015 (Notă: este menționat pentru o evidență a tuturor cursurilor desfășurate de CERONAV)  Data intrării în vigoare: 15.11.2015

Ordin nr. 1170 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.174 din 2 noiembrie 2015 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în M. Of. nr. 856 și 856 bis din 18.11.2015  Data intrării în vigoare: 18.11.2015

Ordin nr. 1174 din 2015.html

 

Hotărârea Guvernului nr. 943 din 11 noiembrie 2015 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, publicată în M. Of. nr. 870 din 20.11.2015  Data intrării în vigoare: 20.11.2015

Hotarare nr. 943 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.192 din 5 noiembrie 2015 privind modul de organizare şi exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea - zona faleză, publicat în M. Of. nr. 875 din 23.11.2015   Data intrării în vigoare: 23.11.2015

Ordin nr. 1192 din 2015.html

 

 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.225 din 13 noiembrie 2015 privind respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion conform prevederilor Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), publicat în M. Of. nr. 900 din 03.12.2015

Data intrării în vigoare: 03.12.2015

Ordin nr. 1225 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.653 din 8 decembrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa I la MARPOL - Amendament la regula 43), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.256(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014, publicat în M. Of. nr. 930 din 16.12.2015  Data intrării în vigoare: 01.03.2016

Ordin nr. 1653 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.654 din 8 decembrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentului la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendament la anexa III la MARPOL - Amendament la apendicele privind criteriile pentru identificarea substanţelor dăunătoare sub formă ambalată), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.257(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014, publicat în M. Of. nr. 930 din 16.12.2015  Data intrării în vigoare: 01.03.2016

Ordin nr. 1654 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.678 din 11 decembrie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.384(94) din 21 noiembrie 2014, publicat în M. Of. nr. 931 din 16.12.2015

Data intrării în vigoare: 16.12.2015

Ordin nr. 1678 din 2015.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.679 din 11 decembrie 2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.383(94) din 21 noiembrie 2014, publicat în M. Of. nr. 936 din 17.12.2015

Data intrării în vigoare: 17.12.2015

Ordin nr. 1679 din 2015.html

 

Drepturi de autor © 2014 ANR