Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2016

 

• Ordinul nr. 1656/2015 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr. 1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iulie 2015

Ordin 1656 2015.pdf

• Ordinul nr. 1711/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014

Ordin 1711 2015.pdf

 

 • Ordinul nr. 1736/2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.3 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 5 noiembrie 2015

Ordin 1736 2015.pdf

 

 •   Ordinul nr. 62/2016 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.269(85) prin documentul MSC 85/26/Add.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 19 octombrie 2015 

Ordin 62 2016.html

 

•   Hotărârea Guvernului nr. 103 din 18 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în M. Of. nr. 158 din 01.03.2016

 Hotărâre 103 2016.doc

 

•   Legea nr. 31 din 17 martie 2016 pentru aderarea României la Convenţia internaţională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007, publicată în M. Of. nr. 219 din 24.03.2016

Lege 31 2016.doc

 

•   Hotărârea Guvernului nr. 346 din 11 mai 2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în M. Of. nr. 369 din 13.05.2016
Hotărâre 346 2016.pdf

 

 •  Ordinul ministrului transporturilor nr. 411 din 24 mai 2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.380(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, publicat în M. Of. nr. 412 din 01.06.2016
Ordinul nr. 411 2016 privind VGM.pdf

 

•  Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 936 din 12 mai 2016 / nr. 448 din 23 mai 2016 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în M. Of. nr. 421 din 03.06.2016

Ordinul nr. 936 448 2016 privind clasificarea ocupatiilor din Romania.pdf

 

 •  Hotărârea nr. 514/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim 

 Hotarare 514 2016.html

 

•  Legea nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore

Lege 165 2016.html

 

Ordinul nr. 527/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele minime de pregătire, precum şi condiţiile de obţinere a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement 

Ordin 527 2016.html

 

  Ordinul nr. 587/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

Ordin 587 2016.html

 

  Hotărârea Guvernului nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc, publicată în M. Of. nr. 615 din 11.08.2016  Data intrării în vigoare: 26.08.2016

 

  Ordonanţa Guvernului nr. 18 din 24 august 2016 privind amenajarea spaţiului maritim, publicată în M. Of. nr. 658 din 29.08.2016  Data intrării în vigoare: 29.08.2016

 

  Ordinul ministrului transporturilor nr. 740 din 23 august 2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, publicat în M. Of. nr. 664 din 30.08.2016  Data intrării în vigoare: 30.08.2016

 

•   ORDIN nr. 739 din 23 august 2016 privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România  

  ORDIN AIS nr 739-2016.docx

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 748 din 25 august 2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, adoptate la 4 decembrie 2013 şi transmise de secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin documentul TM.7/Circ.1 din 28 februarie 2014, publicat în M. Of. nr. 690 din 06.09.2016   Data intrării în vigoare: 28.02.2017

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 739 din 23 august 2016 privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România, publicat în M. Of. nr. 697 din 07.09.2016   Data intrării în vigoare: 06.12.2016

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 764 din 31 august 2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.392(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în M. Of. nr. 698 din 08.09.2016  Data intrării în vigoare: 01.01.2017

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 703 din 18 august 2016 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.216(82) prin documentul MSC 82/24/Add.1/Corr.7 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 21 iunie 2016, publicat în M. Of. nr. 700 din 08.09.2016  Data intrării în vigoare: 08.09.2016

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.088 din 5 septembrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. nr. 700 din 08.09.2016  Data intrării în vigoare: 08.09.2016

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 707 din 18 august 2016 pentru publicarea acceptării Codului internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.391(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în M. Of. nr. 708 și 708 bis din 13.09.2016  Data intrării în vigoare: 01.01.2017

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 704 din 18 august 2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.395(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în M. Of. nr. 736 din 22.09.2016  Data intrării în vigoare: 01.01.2017

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.120 din 13 septembrie 2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.394(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în M. Of. nr. 757 din 28.09.2016  Data intrării în vigoare: 01.01.2017

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.134 din 15 septembrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. nr. 760 din 29.09.2016  Data intrării în vigoare: 29.09.2016

 

•   Hotărârea nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României Data intrării în vigoare de la 04 octombrie 2016

 

 •   Ordinul nr. 1184/1180/2016 pentru modificarea art. 2 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013  Data intrării în vigoare de la 31 octombrie 2016

 

•  Ordinul nr. 1203/2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave - amendamente la anexele I, II, IV şi V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.265(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015  Data intrării în vigoare de la 01 ianuarie 2017

 

Hotărârea Guvernului nr. 818 din 2 noiembrie 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în M. Of. nr. 890 din 07.11.2016  Data intrării în vigoare: 07.11.2016

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.403 din 11 noiembrie 2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015, publicat în M. Of. nr. 920 din 16.11.2016 Data intrării în vigoare: 01.01.2017

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.416 din 16 noiembrie 2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, publicat în M. Of. nr. 957 din 28.11.2016 Data intrării în vigoare: 01.01.2017

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.417 din 16 noiembrie 2016 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014, publicat în M. Of. nr. 960 din 28.11.2016 Data intrării în vigoare: 28.11.2016

 • Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.404 din 11 noiembrie 2016 privind publicarea acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul polar), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.264(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015, publicat în M. Of. nr. 975 și 975 bis din 06.12.2016, Data intrării în vigoare: 01.01.2017

 

               

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.420 din 16 noiembrie 2016 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.393(95) a Comitetului de siguranţă maritimă din 11 iunie 2015, publicat în M. Of. nr. 971 și 971 bis din 05.12.2016, Data intrării în vigoare: 01.01.2017

               

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.478 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV, publicat în M. Of. nr. 1022 din 19.12.2016 (Notă: este menționat pentru o evidență a tuturor cursurilor desfășurate de CERONAV, aprobate de ANR), Data intrării în vigoare: 24.12.2016

 

 

 

 

Drepturi de autor © 2014 ANR