Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2017

 

 

Legea nr. 88 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spațiului maritime. Data intrării în vigoare: 05.05.2017

Lege 88 2017.pdf

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 409 din 10 aprilie 2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, și a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) la Geneva. Data intrării în vigoare: 15.05.2017

Ordin 409 2017.pdf

 

Legea nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternative, Data intrării în vigoare: 28.05.2017

Lege 34 2017.pdf

 

Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 299 din 23 februarie 2017 pentru publicarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, așa cum a fost amendat prin Amendamentul 11, adoptat în data de 13 aprilie 2016, Data intrării în vigoare: 23.03.2017

Ordin 299 2017.pdf

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 302 din 7 martie 2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.396(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015, Data intrării în vigoare: 28.03.2017

Ordin 302 2016.pdf

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 303 din 7 martie 2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.397(95) a Comitetului de siguranță maritimă din 11 iunie 2015, Data intrării în vigoare: 28.03.2017

Ordin 303 2017.pdf

 

  • Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.576 din 27 octombrie 2017 și al ministrului afacerilor interne nr. 161 din 28 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de gestionare a situațiilor de urgență specifice tipului de risc căderi masive de zăpadă și riscurile asociate acestora, publicat în M. Of. Partea I nr. 51 din 18.01.2018, Data intrării în vigoare: 18.01.2018 

        Ordin 1576 2017.pdf          

 

 

  •  Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.848 din 28 decembrie 2017 privind publicarea Rezoluției MEPC.275(69) - Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată de Comitetul pentru Protecția Mediului Marin al Organizației Maritime Internaționale la 22 aprilie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 34 din 15.01.2018, Data intrării în vigoare: 15.01.2018

Ordin 1848 2017.pdf

 

Drepturi de autor © 2014 ANR