Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Certificat ISO 9001:2015

ACTE NORMATIVE NATIONALE 2018

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.734 din 9 noiembrie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. Partea I nr. 1027 din 03.12.2018    Data intrării în vigoare: 03.12.2018

 Ordin 1734 2018.html

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.597 din 22 octombrie 2018 privind publicarea acceptării Codului maritim internațional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.122(75) a Comitetului de siguranță maritimă din 24 mai 2002, așa cum a fost integral amendat prin Rezoluția MSC.406(96) a Comitetului de siguranță maritimă din 13 mai 2016 și ulterior rectificat prin documentul MSC 96/25/Add.2/Corr.1 din 26 octombrie 2017, publicat în M. Of. Partea I nr. 961 și 961 bis din 14.11.2018     Data intrării în vigoare: 14.11.2018
Ordin 1597 2018.html

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472 din 24 septembrie 2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicat în M. Of. Partea I nr. 844 și 844 bis din 04.10.2018
Ordin 1472 2018.html

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.504 din 26 septembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a brevetelor și a certificatelor de capacitate, publicat în M. Of. Partea I nr. 857 din 09.10.2018
Ordin 1504 2018.html

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.485 din 26 septembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59) și Rezoluția MEPC.184(59), publicat în M. Of. Partea I nr. 868 din 15.10.2018

Ordin 1485 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.488 din 26 septembrie 2018 pentru publicarea amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Desemnarea zonelor de control al emisiilor Marea Baltică și Marea Nordului pentru nivelul III de NOx) (Informații care trebuie incluse în nota de livrare a buncherului), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.286(71) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 7 iulie 2017, publicat în M. Of. Partea I nr. 871 din 15.10.2018

Ordin 1488 2018.html

 

•   Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.828 din 19 septembrie 2018 privind publicarea textului revizuit al Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului, publicat în M. Of. Partea I nr. 883 din 19.10.2018

Ordin 1828 2018.html

 

•   Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.489 din 26 septembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2015 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin, publicat în M. Of. Partea I nr. 890 din 23.10.2018

Ordin 1489 2018.html

 

• Hotărârea Guvernului nr. 669 din 29 august 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în M. Of. Partea I nr. 764 din 05.09.2018 Data intrării în vigoare: 05.09.2018

 Hotărâre 669 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.313 din 29 august 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparține domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj, publicat în M. Of. Partea I nr. 774 din 07.09.2018  Data intrării în vigoare: 07.09.2018

 Ordin 1313 2018.html

 

• Hotărârea Guvernului nr. 730 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea lit. C și D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în M. Of. Partea I nr. 797 din 18.09.2018  Data intrării în vigoare: 18.09.2018

 Hotărâre 730 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.299 din 28 august 2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internațional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.426(98) a Comitetului de siguranță maritimă din 15 iunie 2017, publicat în M. Of. Partea I nr. 824 și 824 bis din 26.09.2018   Data intrării în vigoare: 01.01.2019

 Ordin 1299 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 334 din 19 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, publicat în M. Of. Partea I nr. 292 din 02.04.2018

Ordin 334 2018.html

 

•  Ordinul ministrului transporturilor nr. 335 din 19 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, publicat în M. Of. Partea I nr. 293 din 02.04.2018

Ordin 335 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 333 din 19 martie 2018 privind aprobarea ghidului pentru gestionarea siguranței și protecției sănătății navigatorilor la bordul navelor care arborează pavilion român, conform prevederilor Convenției privind munca în sectorul maritim (MLC 2006), publicat în M. Of. Partea I nr. 300 din 03.04.2018

Ordin 333 2018.html

 

•  Ordinul ministrului transporturilor nr. 326 din 15 martie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformității ambarcațiunilor de agrement, motovehiculelor nautice și echipamentelor maritime, publicat în M. Of. Partea I nr. 355 din 24.04.2018

Ordin 326 2018.html

 

• Hotărârea Guvernului nr. 22 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE, publicată în M. Of. Partea I nr. 86 din 30.01.2018, Data intrării în vigoare: 30.01.2018

 Hotărâre 22 -2018.pdf

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 410 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2017, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva, publicat în M. Of. Partea I nr. 375 din 02.05.2018, Data intrării în vigoare: 02.05.2018

Ordin 410 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 411 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea amendamentelor la Partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.417(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, precum și a amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.12 din 25 noiembrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 379 din 03.05.2018, Data intrării în vigoare: 01.07.2018

Ordin 411 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 444 din 11 aprilie 2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în M. Of. Partea I nr. 389 și nr. 389 bis din 07.05.2018

Data intrării în vigoare: 07.05.2018

Ordin 444 2018.html

 

• Rectificare referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicată în M. Of. Partea I nr. 439 din 24.05.2018, Data intrării în vigoare: 24.05.2018

Rectificare 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 408 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.416(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 393 din 08.05.2018, Data intrării în vigoare: 01.07.2018

Ordin 408 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 409 din 2 aprilie 2018 pentru acceptarea amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1049(27) din 30 noiembrie 2011, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.412(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 393 din 08.05.2018, Data intrării în vigoare: 01.07.2018

Ordin 409 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 474 din 17 aprilie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare și specificațiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de mașini al navelor, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 18 iulie 2003, precum și a Liniilor directoare și specificațiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluția MEPC.60(33), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 15 iulie 2011, publicat în M. Of. Partea I nr. 425 din 18.05.2018,                   Data intrării în vigoare: 18.05.2018

Ordin 474 2018.html

 

• Ordinul ministrului transporturilor nr. 976 din 16 mai 2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa I la MARPOL (Formular B al Suplimentului la Certificatul internațional de prevenire a poluării cu hidrocarburi), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.276(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 455 din 31.05.2018,  Data intrării în vigoare: 31.05.2018

Ordin 976 2018.html

 

  Ordinul ministrului transporturilor nr. 975 din 16 mai 2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 457 din 04.06.2018

Ordin 975 2018.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 978 din 16 mai 2018 pentru aprobarea Listei standardelor românești care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcațiuni de agrement, publicat în M. Of. Partea I nr. 470 din 07.06.2018

Ordin 978 2018.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 979 din 16 mai 2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa V la MARPOL (Substanțele HME și modelul Jurnalului de înregistrare a operațiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 2016, publicat în M. Of. Partea I nr. 470 din 07.06.2018

Ordin 979 2018.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 963 din 11 mai 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, publicat în M. Of. Partea I nr. 478 și 478 bis din 11.06.2018

Ordin 963 2018.html

 

Legea nr. 127 din 11 iunie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant, publicată în M. Of. Partea I nr. 491 din 14.06.2018

Lege 127 2018.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.237 din 7 august 2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, publicat în M. Of. Partea I nr. 717 din 20.08.2018

Ordin 1237 2018.html

 

Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.290 din 27 august 2018 pentru publicarea amendamentelor la partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017, publicat în M. Of. Partea I nr. 749 din 30.08.2018

Ordin 1290 2018.html

Drepturi de autor © 2014 ANR