Guvernul României - Ordonanţă nr. 14/2000 din 27 ianuarie 2000

Ordonanţa nr. 14/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990 

În vigoare de la 29 ianuarie 2000

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 29 ianuarie 2000. Formă aplicabilă la 28 aprilie 2021.

    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. A pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă: 

   Art. 1. -  România aderă la Convenţia internaţională privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990. 
   Art. 2. -  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului împreună cu Ministerul Apărării Naţionale prin Comandamentul Protecţiei Civile şi Ministerul Transporturilor prin Inspectoratul Navigaţiei Civile vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului planul naţional de pregătire, cooperare şi răspuns în caz de poluare cu hidrocarburi. 
   Art. 3. -  Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de intervenţiile organizate de Comandamentul Protecţiei Civile pentru cazuri de poluare cu hidrocarburi se prevăd în bugetele anuale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerului Transporturilor. 


PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Marinescu,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmărescu,
secretar de stat
p. Ministrul apărării naţionale,
Ion Bogdan Tudoran,
secretar de stat
p. Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş


    Bucureşti, 27 ianuarie 2000. 
    Nr. 14. 

CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ
din 1990 privind pregătirea, răspunsul şi cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi