sep. 14
În atenția operatorilor de transport maritim

Vă informăm că Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1224 al Comisiei din 27 iulie 2021 privind normele detaliate referitoare la condițiile de operare a serviciului web și la protecția datelor și securitatea aplicabile serviciului web, precum și măsurile pentru dezvoltarea și implementarea tehnică a serviciului web prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2019) 1230 a Comisiei a fost publicat în JOUE L 269/46 din 28.07.2021​ la următoarea adresă: EUR-Lex - 32021R1224 - EN - EUR-Lex (europa.eu)


Comments

There are no comments for this post.